Date: 2079/06/11

BBA Programme

Notice for Enrollment

It is informed to all BBA 1st Semester (Selected for New Admission) 2079/2022 Batch students’ that they should deposit First Installment Fee in the Bank Account and submit voucher within same day otherwise students under waiting list will get opportunity to enroll.

भर्नाका लागि योग्यता क्रम अनुसारको नामावली प्रकाशित  पश्चात  क्याम्पसमा  अभिभाबक सहित सम्पर्क राखि बैंकमा भर्नाका लागि रकम जम्मा गरि उक्त दिनमै  नगद जम्मा गरेको भौचर अनिबार्य रुपमा क्याम्पसको लेखा शाखामा बुझाई आधिकारिक भर्ना भएको प्रमाणका लागि  रसिद लिनु पर्नेछ अन्यथा  समय सिमा भित्र भर्ना हुनबाट बन्चित हुनु भएमा BBA प्रशासन जवाफ देहि हुने छैन l

 Payable First Enrollment Fee: Rs. 45,500/ (Forty-five thousand and five hundred rupees only)

Nepal Bank Limited

Name of Bank Account:  BBA Program, Bhaktapur Multiple Campus

Account No.: 019-00100042556-000001

Name of the student…………………….

 

Note: If any error is found in the certificates and other documents in the final result published it will be corrected on the basis of evidences.

Note: The Students must be admitted within 12th Ashwin to 25th Ashwin 2079.                                                                                                                                                                                                    ………………..……………………                                                                                                                                                           Dr. Krishna Prasad Pokharel

                                                                                                                                                 Campus Chief

BBM / BIM Program

Notice for Enrollment

Date: 2079/06/11

It is informed to all BBM/BIM 1st Semester (Selected for New Admission) 2079/2022 Batch students’ that they should deposit First Installment Fee in the Bank Account and submit voucher within same day otherwise students under waiting list will get opportunity to enroll.

भर्नाका लागि योग्यता क्रम अनुसारको नामावली प्रकाशित  पश्चात  क्याम्पसमा  अभिभाबक सहित सम्पर्क राखि बैंकमा भर्नाका लागि रकम जम्मा गरि उक्त दिनमै  नगद जम्मा गरेको भौचर अनिबार्य रुपमा क्याम्पसको लेखा शाखामा बुझाई आधिकारिक भर्ना भएको प्रमाणका लागि  रसिद लिनु पर्नेछ अन्यथा  समय सिमा भित्र भर्ना हुनबाट बन्चित हुनु भएमा BBM/BIM प्रशासन जवाफ देहि हुने छैन l

यस क्याम्पसमा BBM/BIM कार्यक्रममा प्रथम प्राथमिकता राखेर आबेदन दिई अन्तरबार्ता बाट छनौट विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर जेहेन्दार र आरक्षित छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ l Steering Committee को निर्णय अन्तिम र सर्बमान्य हुनेछ l

Payable First Enrollment Fee: Rs. 45,500/ (Forty five thousands and five hundred rupees only)

Nepal Bank Limited Name of Bank Account:  BBA Program, Bhaktapur Multiple Campus
Account No.: 019-00100042556-000001
Name of the student…………………….

Note: If any error is found in the certificates and other documents in the final result published it will be corrected on the basis of evidences.

Note: The Students must be admitted within 12th Ashwin to 26th Ashwin 2079.                                                                                                                                                          ………………..                                                                                   Laxmi Sundar Lawaju

                                                                          Asst. Campus Chief