Faculties

 1. Dr. Krishna Prasad Pokharel – Campus Chief
 2. Mr. Saroj Kumar Timalsina – Asst. Campus Chief – Humanities
 3. Ms. Sudarshana Shakya – Asst. Campus Chief – Science
 4. Mr. Ram Bahadur Thapa – Asst. Campus Chief – Day Shift
 5. Mr. Laxmi Sundar Lawaju – Asst. Campus Chief – Management

 

Administration

 1. Mr. Prabhakar Dhungel – Administration Head
 2. Mrs. Sabita Mishra – Account Head

 

Faculties Head – Department Wise

 1. Dr. Nayana Pradhan – Nepali
 2. Mrs. Bina Hada (Gorkhali) – History
 3. Mr. Mahendraraj Sainju – Geography
 4. Mr.Anandaratna Shakya – Nepalbhasha
 5. Mrs. Shanta Ghimire – Politics
 6. Mr. Shridhar Nepal – English
 7. Dr. Padmaraj Lamichhane – Population Study
 8. Mr. Gopalman Pradhan – Management
 9. Mr. Udaychandra Mishra – Mathematics
 10. Mr. Nabin Karki – Chemistry
 11. Mr. Rabindra Palikhe – Physics
 12. Ms. Sudarshana Shakya – Biology (Plant)
 13. Mr. Ranganath Shrestha – Biology (Animal)